เว็บไซต์นี้ให้บริการโดย บริษัท ลักชัวรี่29 จำกัด (ในที่นี้รวมเรียกว่า “เรา” ) เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ และ เครื่องมืออื่นเพื่อช่วยแยกแยะรูปแบบการใช้งานเว็บไซต์ของท่านจากผู้ใช้งานอื่นๆซึ่งจะช่วยให้ท่านได้รับ ประสบการณ์ที่ดีจากการใช้งานเว็บไซต์และช่วยให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น กรณีที่ท่านใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าท่านได้ยินยอมให้เราติดตั้งคุกกี้ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน

คุกกี้คืออะไร ?

คุกกี้คือข้อความขนาดเล็กที่ประกอบด้วยส่วนของข้อมูลที่มาจากการดาวน์โหลดที่อาจถูกเก็บบันทึกไว้ในเว็บ เบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานหรืออุปกรณ์อื่น ๆที่ต่อเชื่อมอินเตอร์เน็ต (อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟนหรือ แท็บเล็ต ของท่าน) โดยที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์สามารถ เรียกดูได้ในภายหลังคล้ายกับหน่วยความจำของหน้าเว็บ

การทำงานของคุกกี้ช่วยให้เรารวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านดังต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ

  • อินเตอร์เน็ตโดเมน และ IP Address จากจุดที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์
  • ประเภทของเบราว์เซอร์ซอฟต์แวร์ตลอดจนโครงสร้างและระบบการปฏิบัติงานที่ใช้ในการเข้าสู่เว็บไซต์
  • วันที่และเวลาที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์
  • ที่อยู่ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเราและหน้าเว็บที่ท่านเข้า เยี่ยมชมและนำท่านออกจากเว็บไซต์ของเรารวมถึงเนื้อหาบนหน้าเว็บที่ท่านเยี่ยมชมและระยะเวลาที่ท่านใช้ ในการเยี่ยมชม

คำแถลงเกี่ยวกับนโยบายส่วนบุคคลของเราจะกำหนดรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับข้อมูลอื่นๆที่เราจัดเก็บและ ที่เรานำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปใช้

การใช้งานคุกกี้

ประเภทของคุกกี้ที่เราใช้และในการใช้คุกกี้ดังกล่าว ประกอบด้วยแต่ไม่จำกัดเพียง รายการต่อไปนี้

คุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies) : คุกกี้ประเภท นี้มีความสำคัญต่อการ ทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้งานในเว็บไซต์ของเราได้อย่างปลอดภัย

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงานของเว็บไซต์ (Analytical/Performance Cookies) :คุกกี้ประเภทนี้ จะช่วยให้เราสามารถจดจำและนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ตลอดจนช่วยให้เราทราบถึงพฤติกรรมในการ เยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้มีคุณภาพดีขึ้นและมีความเหมาะสมมากขึ้นอีกทั้งเพื่อ รวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าและพฤติกรรมการ เยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยปรับปรุง การทำงานของเว็บไซต์โดยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้เราเข้าใจถึง ความสนใจของผู้ใช้และวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาของเรา

คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies) :คุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการจดจำตัวท่านเมื่อท่านกลับมา ใช้งานเว็บไซต์อีกครั้งซึ่งจะช่วยให้เราสามารถปรับแต่งเนื้อหา สำหรับท่านปรับให้เว็บไซต์ของเราตอบสนองความ ต้องการใช้งานของท่านรวมถึงจดจำการตั้งค่าของท่าน อาทิ ภาษา หรือภูมิภาคหรือขนาดของตัวอักษร ที่ท่านเลือกใช้ในการใช้งานในเว็บไซต์

คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies) :คุกกี้ประเภทนี้จะบันทึกการเข้าชมเว็บไซต์ ของท่าน หน้าเว็บที่ท่านได้เยี่ยมชมและลิงค์ที่ท่านเยี่ยมชม เราจะใช้ข้อมูล นี้เพื่อปรับให้เว็บไซต์และเนื้อหาใดๆ ที่ปรากฏอยู่บนหน้าเว็บตรงกับความสนใจของคุณมากขึ้นนอกจากนี้ เรายังอาจแชร์ข้อมูลนี้กับบุคคลที่สาม เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว

คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Advertising Cookies) : คุกกี้ประเภทนี้จะจดจำการตั้งค่าของท่านในการเข้าใช้งานหน้า เว็บไซต์และนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์เพื่อนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้ ตัวอย่างเช่นการเลือกแสดงโฆษณาสินค้าที่ท่านสนใจการป้องกัน หรือการจำกัดจำนวนครั้งที่ ท่านจะเห็นหน้าเว็บไซต์ของโฆษณาซ้ำๆเพื่อช่วยวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาโปรดทราบว่าคุกกี้บางประเภท ในเว็บไซต์นี้จัดการโดยบุคคลที่สาม เช่นเครือข่ายการโฆษณา ลักษณะการทำงานต่างๆ อาทิ วิดีโอ แผนที่และโซเชียลมีเดีย และผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายนอกอื่นๆ เช่น บริการวิเคราะห์การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็นต้นคุกกี้เหล่านี้มักจะเป็นคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงานหรือคุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมายท่านควรต้องศึกษานโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการที่บุคคลที่สามอาจนำข้อมูลของท่านไปใช้

ท่านสามารถบล็อกการทำงานของคุกกี้ได้โดยการกำหนดค่าในเบราวเซอร์ของท่านซึ่งท่านอาจปฏิเสธการติดตั้ง ค่าคุกกี้ทั้งหมดหรือบางประเภทก็ได้แต่พึงตระหนักว่าหากท่านตั้งค่าเบราวเซอร์ของท่านด้วยการบล็อกคุกกี้ทั้ง หมด(รวมถึงคุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งาน)ท่านอาจจะไม่สามารเข้าสู่เว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนของเราได้เมื่อใดก็ ตามที่ท่านต้องการยกเลิกความยินยอมการใช้งานคุกกี้ท่านจะต้องตั้งค่าเบราวเซอร์ของท่านเพื่อให้ลบคุกกี้ออก จากแต่ละเบราวเซอร์ที่ท่านใช้งาน

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดังกล่าว โปรดเลือกหัวข้อ“ความช่วยเหลือ”ในอินเตอร์เน็ตเบราวเซอร์ของท่านเพื่อศึกษาในรายละเอียดมากขึ้น