1. ถาม:หน้าร้านอยู่ที่ไหน

ตอบ: ร้าน Luxury29 ตั้งอยู่บริเวณ ชั้น1 ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน ซอย5 ถนนพระรามที่1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330

2. ถาม: ร้านเปิดและปิดกี่โมง

ตอบ: ร้าน Luxury29 เริ่มเปิดเวลา 11.00น. - 22.00น.

3. ถาม: สั่งซื้อสินค้าได้ช่องทางใดบ้าง

ตอบ: คุณลูกค้า สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ 2 ช่องทาง

1. สั่งซื้อผ่านทางหน้าร้าน Luxury29 บริเวณชั้น1 ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน ซอย5 ถนนพระรามที่1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330

2. สั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์บนเว็บไซต์ https://luxury29.io/

4. ถาม:สามารถส่งคืนสินค้าได้หรือไม่

ตอบ : ทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการรับเปลี่ยน/คืนสินค้า เช่น กรณีลูกค้าไม่พึงพอใจในตัวสินค้า ลูกค้าต้องการเปลี่ยนสินค้าข้ามรุ่น หรือลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผิดรุ่น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนสินค้า กรณีที่การจัดส่งเป็นความผิดของบริษัทฯ เท่านั้น

5. การจัดส่งสินค้า

ตอบ: คุณลูกค้า สามารถเช็คสถานะการจัดส่งสินค้าได้ โดย Login เข้าเว็บไซต์ Luxury29 (https://luxury29.io/) ไปที่เมนูบัญชีของฉัน และเลือก เมนู “สถานะและประวัติการสั่งซื้อ” เลือกรายการที่ต้องการเช็คสถานะการจัดส่ง

6. ค่าขนส่ง

ตอบ: โดยอัตราค่าจัดส่งต่อ 1 คำสั่งซื้อ สำหรับการจัดส่งภายในประเทศ อัตราค่าขนส่ง 200 บาท

7. ระยะเวลาการขนส่ง

ตอบ : ระยะเวลาขนส่งสินค้า กทม.&ปริมณฑล 1-3 วัน ต่างจังหวัด รอสินค้า 3-7 วัน