ลูกค้าสามารถช้อปสินค้าบนเว็บไซต์ และเลือกไปรับสินค้าที่หน้าร้าน ของบริษัท ลักชัวรี่29 จำกัด ได้ที่ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน เลขที่ 388 ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330. โทรศัพท์ : 0802651979 เวลาทำการ 11.00น.-22.00น.

วิธีการซื้อสินค้า และเลือกรับสินค้าที่ร้าน

1. เลือกสินค้าใส่ตระกร้าโดยกดปุ่ม “สั่งซื้อ” และตรวจสอบสินค้าที่เลือกก่อนชำระเงิน
2. เลือกวิธีการจัดส่งสินค้า เป็น “รับที่ร้าน”
3. ดำเนินการสั่งซื้อ และทำการชำระเงินสำเร็จ
4. ร้านจะทำการจัดเตรียมสินค้า และโทรแจ้งเพื่อให้เข้ารับสินค้าที่หน้าร้าน โดยใช้ระยะเวลา 1- 3 วัน

หมายเหตุ

ลูกค้าจะต้องเข้ารับสินค้าที่สั่งซื้อภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการโทรแจ้ง

(กรณีผู้สั่งซื้อเข้ารับสินค้าด้วยตนเอง)

1. แสดงบัตรประชาชนตัวจริงกับเจ้าหน้าที่หน้าร้าน
2. จัดเตรียมเอกสารใบเสร็จ ( Receipt ) ที่ได้รับผ่านทาง Email Address โดยลูกค้าสามารถแสดงข้อมูลหลักฐาน ผ่านอุปกรณ์ โทรศัพท์มือถือ หรือ แท็บเล็ต เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่หน้าร้าน

(กรณีให้ผู้อื่น รับสินค้าแทน)

1. บัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับ
2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สั่งซื้อ พร้อมเซ็นมอบอำนาจ รับรองเอกสารถูกต้อง
3. จัดเตรียมเอกสารใบเสร็จ ( Receipt ) ที่ได้รับผ่านทาง Email Address โดยลูกค้าสามารถแสดงข้อมูลหลักฐาน ผ่านอุปกรณ์ โทรศัพท์มือถือ หรือ แท็บเล็ต เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่หน้าร้าน