เราจะทำการจัดส่งสินค้าหลังจากที่ได้รับและมีการตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

จัดส่งโดยบริษัทขนส่งสินค้า

howto

โดยมีระยะเวลาจัดส่งสินค้า ดังนี้

พื้นที่จัดส่งระยะเวลา
กรุงเทพฯ และปริมณฑล1-3 วันทำการ
จังหวัดอื่นๆ3-7 วันทำการ

ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบสถานะสินค้าระหว่างการจัดส่ง ได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

Kerry :

ตรวจสอบได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/


โปรดทราบว่า ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าอาจมีการคลาดเคลื่อนได้ ขึ้นอยู่กับระยะทาง ทั้งนี้ ในช่วงเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดต่อเนื่อง อาจใช้ระยะเวลานานเป็นพิเศษ